LLISTAT MATERIAL per ORDRE ALFABÈTIC

Descripció materialCodiSITUACIÓ
Arness (L/XL) 01ARNESL01
Arness (L/XL) 02ARNESL02
Arness (L/XL) 03ARNESL03
Arness (L/XL) 04ARNESL04
Arness (L/XL) 05ARNESL05
Arness (S/M) 01ARNESM01
Arness (S/M) 02ARNESM02
Arness (S/M) 03ARNESM03
Arness (S/M) 04ARNESM04
Arness (S/M) 05ARNESM05
Arness (S/M) 06ARNESM06
Arness petit 01ARNESP01
Arness petit 02ARNESP02
Arness petit 03ARNESP03
Arness petit 04ARNESP04
Casc 01CASC01
Casc 02CASC02
Casc 03CASC03
Casc 04CASC04
Casc 05CASC05
Casc 06CASC06
Casc 07CASC07
Casc 08CASC08
Casc 09CASC09
Casc 10CASC10
Croll 01 (*)CROLL01
Croll 02 (*)CROLL02
Devallador 01 (*)DEVALL01
Devallador 02 (*)DEVALL02
Devallador 03 (*)DEVALL03
Devallador 04 (*)DEVALL04
Equip APS ( arva, pala, sonda) analògic 01EAPSA01
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 01EAPSD01
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 02EAPSD02
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 03EAPSD03
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 04EAPSD04
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 05EAPSD05
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 06EAPSD06
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 07EAPSD07
Fogó gran 01FOGO01
Fogó de travessa 01FOGO02
Fogó de travessa 02FOGO03
Grampó alta montanya 01GRAM01
Grampó alta montanya 02GRAM02
Grampó alta montanya 03GRAM03
Grampó alta montanya 04GRAM04
Grampó alta montanya 05GRAM05
Grampó alta montanya 06GRAM06
Grampó alta montanya 07GRAM07
Grampó alta montanya 08GRAM08
Grampó alta montanya 09GRAM09
Grampó alta montanya 10GRAM10
GRI-GRI 01 (*)GRI01en prèstec
GRI-GRI 02 (*)GRI02en prèstec
GRI-GRI 03 (*)GRI03en prèstec
GRI-GRI 04 (*)GRI04en prèstec
Grampó per correr a la neu 01GRNEU01
Grampó per correr a la neu 02GRNEU02
Grampó per correr a la neu 03GRNEU03
Grampó per correr a la neu 04GRNEU04
Jummear 01 (*)JUMM01
Jummear 02 (*)JUMM02
Llum de gas 01LGAS01
Llum de gas 02LGAS02
Martell escalada (*)MART01
Mosquetó 01MOSQ01
Moaquetó 02MOSQ02
Mosquetó 03MOSQ03
Mosquetó 04MOSQ04en prèstec
Mosquetó 05MOSQ05
Mosquetó 06MOSQ06
Pals 01PALS01
Pals 02PALS02
Pals 03PALS03
Pals 04PALS04
Piolet alta montanya 01PIOLET01
Piolet alta montanya 02PIOLET02
Piolet alta montanya 03PIOLET03en prèstec
Piolet alta montanya 04PIOLET04
Piolet alta montanya 05PIOLET05
Piolet alta montanya 06PIOLET06
Piolet alta montanya 07PIOLET07
Piolet alta montanya 08PIOLET08
Piolet alta montanya 09PIOLET09
Piolet alta montanya 10PIOLET10
Piolet alta montanya 11PIOLET11
Piolet alta montanya 12PIOLET12
Piolet alta montanya 13PIOLET13
Politxa 01 (*)POLITX01
Politxa 02 (*)POLITX02
Reverso 01 (*)REVER01
Reverso 02 (*)REVER02
Reverso 03 (*)REVER03
Reverso 04 (*)REVER04
Raquetes de neu (talla gran) 01RQNG01
Raquetes de neu (talla gran) 02RQNG02
Raquetes de neu (talla gran) 03RQNG03
Raquetes de neu (talla gran) 04RQNG04
Raquetes de neu (talla gran) 05RQNG05
Raquetes de neu (talla gran) 06RQNG06
Raquetes de neu (talla gran) 07RQNG07
Raquetes de neu (talla gran) 08RQNG08
Raquetes de neu (talla gran) 09RQNG09
Raquetes de neu (talla gran) 10RQNG10
Raquetes de neu (talla gran) 11RQNG11en prèstec
Raquetes de neu (talla gran) 12RQNG12en prèstec
Raquetes de neu (talla petita) 01RQNP01
Raquetes de neu (talla petita) 02RQNP02
Raquetes de neu (talla petita) 03RQNP03
Raquetes de neu (talla petita) 04RQNP04en prèstec
Tenda acampada Quechua (3pers) 01TENDA01
Tenda acampada Selewa (3pers) 01TENDA02en prèstec
Tenda acampada Selewa ATLAS III 02TENDA03
Arness (espeleologia/barranquisme) 01ZARNES01
Arness (espeleologia/barranquisme) 02ZARNES02
Arness (espeleologia/barranquisme) 03ZARNES03
Arness (espeleologia/barranquisme) 04ZARNES04
Barrilet espeleoZBARR01
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 01ZCASCE01
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 02ZCASCE02
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 03ZCASCE03
Protector de corda (espeleologia/barranquisme) 01ZPCORD01
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 01ZPETG01
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 02ZPETG02
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 03ZPETG03
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 04ZPETG04
Petate petit (Bossa ) (espeleologia/barranquisme) 01ZPETP01
Petate petit (Bossa ) (espeleologia/barranquisme) 02ZPETP02

El material amb * al final, només es deixa al responsable de l'activitat
El material en situació de prèstec sempre s'ha de retornar el proper divendres, de 20.00h a 21:30h a la seu del CES