LLISTAT MATERIAL per ORDRE ALFABÈTIC

Descripció materialCodiSITUACIÓ
Arness (espeleologia/barranquisme) 01ZARNES01en prèstec
Arness (espeleologia/barranquisme) 02ZARNES02
Arness (espeleologia/barranquisme) 03ZARNES03
Arness (espeleologia/barranquisme) 04ZARNES04
Arness (L/XL) 01ARNESL01
Arness (L/XL) 02ARNESL02
Arness (L/XL) 03ARNESL03
Arness (S/M) 01ARNESM01
Arness (S/M) 02ARNESM02
Arness (S/M) 03ARNESM03
Arness (S/M) 04ARNESM04
Casc 01CASC01
Casc 02CASC02
Casc 03CASC03
Casc 04CASC04
Casc 05CASC05
Casc 06CASC06
Casc 07CASC07
Casc 08CASC08
Casc 09CASC09
Casc 10CASC10
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 01ZCASCE01
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 02ZCASCE02
Casc amb pila (espeleologia/barranquisme) 03ZCASCE03
Croll 01CROLL01
Croll 02CROLL02
Devallador 01DEVALL01
Dissipador 01DISIP01
Dissipador 02DISIP02
Dissipador 03DISIP03
Dissipador 04DISIP04
Dissipador 05DISIP05
Equip APS ( arva, pala, sonda) analògic 01EAPSA01
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 01EAPSD01
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 02EAPSD02
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 03EAPSD03
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 04EAPSD04
Equip APS ( arva, pala, sonda) digitals 05EAPSD05
Fogó de travessa 01FOGO02
Fogó de travessa 02FOGO03
Fogó gran 01FOGO01
Grampó alta montanya 01GRAM01
Grampó alta montanya 02GRAM02
Grampó alta montanya 03GRAM03
Grampó alta montanya 04GRAM04
Grampó alta montanya 05GRAM05
Grampó per correr a la neu 01GRNEU01
Grampó per correr a la neu 02GRNEU02
Grampó per correr a la neu 03GRNEU03
Grampó per correr a la neu 04GRNEU04
GRI-GRI 01GRI01
GRI-GRI 02GRI02
GRI-GRI 03GRI03
GRI-GRI 04GRI04
Jummear 01JUMM01
Jummear 02JUMM02
Llum de gas 01LGAS01
Llum de gas 02LGAS02
Martell Escalada 01MESC01
Pals 01PALS01
Pals 02PALS02
Pals 03PALS03
Pals 04PALS04
Pals 05PALS05
Pals 06PALS06
Pals 07PALS07
Pals 08PALS08
Pals 09PALS09
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 01ZPETG01
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 02ZPETG02
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 03ZPETG03
Petate gran (espeleologia/barranquisme) 04ZPETG04
Petate petit (Bossa ) (espeleologia/barranquisme) 01ZPETP01
Petate petit (Bossa ) (espeleologia/barranquisme) 02ZPETP02
Piolet alta montanya 01PIOLET01
Piolet alta montanya 02PIOLET02
Piolet alta montanya 03PIOLET03
Piolet alta montanya 04PIOLET04
Piolet alta montanya 05PIOLET05
Piolet alta montanya 06PIOLET06
Piolet alta montanya 07PIOLET07
Piolet alta montanya 08PIOLET08
Piolet alta montanya 09PIOLET09
Protector de corda (espeleologia/barranquisme) 01ZPCORD01
Raquetes de neu (talla gran) 01RQNG01
Raquetes de neu (talla gran) 02RQNG02
Raquetes de neu (talla gran) 03RQNG03
Raquetes de neu (talla gran) 04RQNG04
Raquetes de neu (talla gran) 05RQNG05
Raquetes de neu (talla gran) 06RQNG06
Raquetes de neu (talla gran) 07RQNG07
Raquetes de neu (talla gran) 08RQNG08
Raquetes de neu (talla gran) 09RQNG09
Raquetes de neu (talla gran) 10RQNG10
Raquetes de neu (talla gran) 11RQNG11
Raquetes de neu (talla gran) 12RQNG12
Raquetes de neu (talla petita) 01RQNP01
Raquetes de neu (talla petita) 02RQNP02
Raquetes de neu (talla petita) 03RQNP03
Raquetes de neu (talla petita) 04RQNP04
Reverso 01REVER01
Reverso 02REVER02
Reverso 03REVER03
Reverso 04REVER04
Tenda acampada Quechua (3pers) 01TENDA01
Tenda acampada Selewa (3pers) 01TENDA02

El material en situació de prèstec sempre s'ha de retornar el proper divendres, de 20.00h a 21:30h a la seu del CES